Formulář pro odstoupení od smlouvy

VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

e-mail, tel. číslo:

 

Adresát:

AMANDE s.r.o.         

zapsaná do Obchodního rejstříku dne 20.4.2017, spisová zn.: C 39473 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

se sídlem: Hošťálkovo náměstí 61, Žatec, 438 01

Korespondenční adresa: Politických vězňů 2121,  Žatec, 438 01

IČ: 06032630

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ­­­______________ jsem si ve vašem internetovém obchodě www.galimard.cz objednal/a zboží, číslo objednávky

_______________, v hodnotě ________________ Kč. Objednané zboží jsem obdržel/a dne _________________.

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého

zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež

vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši __________________ Kč na můj bankovní účet číslo _______________________ nejpozději do 14 dnů od

doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V _______________ dne ___________________.

 

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)

 

Přílohy:

Doklad o koupi